Storytrails interactive tours

Crossbill Guides

Terschelling – Grië en Berkenvallei

Lengte:
9 km
Startpunt:
Wierschuur
Soort:
wandel
Uitgever:

Voorbij Oosterend, waar de geborgenheid van het cultuurland overgaat in de ruige weidsheid van de Boschplaat, ligt een bijzonder overgangsgebied: de Grië. Hier vind je zowel ruige, buitendijkse graslanden als houtwallen en bosschages, waarin maar liefst vier eendenkooien liggen verscholen, de grootste concentratie in het hele Nederlandse Waddengebied, wellicht ter wereld.
Tegelijkertijd is dit de plek waar duin, kwelder en Waddenzee elkaar raken. Aansluitend aan de Grië ligt de Berkenvallei, al even speciaal omdat het een van de weinige volledig natuurlijke bosgebieden van het Waddengebied is.
Al dit bovenstaande is samengebald in één wandelroute. Onderweg word je ook nog eens getrakteerd op een rijke flora en kom je bij een van de beste plekken om wadvogels te kijken.