Storytrails interactive tours

Crossbill Guides

Rondom de Rijnstrangen

Lengte:
19 km
Startpunt:
Start
Soort:
fiets
Uitgever:

Als natuurgebied is het Rijnstrangengebied, dat on- derdeel is van het Gelderse Poortgebied, moeilijk te overschatten. De flora en fauna is spectaculair, waar- bij de vogelrijkdom het meest in het oog springt. Dit is een van de belangrijkste overwinteringsgebieden van ganzen van ons land (met name kolgans) en broed- gebied van zwarte stern, roerdomp, grote karekiet en tal van andere soorten. Ook de flora is erg rijk, met tal van typische rivierengebiedsoorten.
Deze fietsroute brengt je langs de beste plekken van het Rijn- strangengebied en staat in alle jaargetijden garant voor bijzondere waarnemingen. De route is ook historisch interessant – het Rijn- strangengebied is altijd grensgebied geweest en daarmee van grote strategische waarde.