Storytrails interactive tours

Stichting Oude Groninger Kerken

Landloop (Wierhuizen)

Lengte:
6 km
Startpunt:
Startpunt bij het haventje van Wierhuizen
Soort:
wandel
Uitgever:

De wandeling voort door een landschap dat 1000 jaar geleden nog tot de Waddenzee behoorde. Men woonde toen op wierden (letterlijk: aarden woonheuvel), gebouwd van kwelderplaggen, mest en afval. Na het jaar 1000 zijn de bewoners dijken aan het aanleggen als bescherming tegen het woeste zeewater. Het voormalige kwelderland kon nu ook bewoond worden. het aangeslbde land buiten de dijken behoorde toe aan de aanliggende boeren, die het vruchtbare land na verloop van tijd steeds weer inpolderden. Door de uitoefening van dit recht van opstrek werden de landerijen steeds groter. De imposante boerderijen getuigen hier nog van.
Je bent te gast op het land van een aantal boeren, volg daarom de aangegeven route over de onverharde paden.

Honden zijn op deze tocht niet toegestaan, zelfs niet aangelijnd. Honden zijn vaak besmet met Neospora en dit veroorzaakt abortussen bij koeien.

Bij 't Houweel is een kleine parkeerplaats. Wilt u deze gebruiken om het (landbouw)verkeer niet te hinderen?

Partijen houden zich het recht voor om het pad
at te sluiten als omstandigheden daartoe aanleiding
geven. Dit is een gezamenlijke uitgave van De vereniging
voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Noord-Groningen 'Wierde & Dijk' in
samenwerking met Stichting Oude Groninger
Kerken en Kunstenaarscollectiet Andorra.