Storytrails interactive tours

Crossbill Guides

Koolmansdijk

Lengte:
13 km
Startpunt:
Start
Soort:
wandel, fiets
Uitgever:

Bij het dorpje Lievelde aan de rand van het Oost-Nederlands plateau welt het grondwater op uit de bodem. Pogingen in de vorige eeuw om dit gebied te ontwateren voor de landbouw mislukten grotendeels – de kweldruk was te sterk. En zo bleef hier in het natste deel een van de laatste snippers blauwgrasland van de Achterhoek bewaard: Koolmansdijk.
Deze wandelroute voert je vanaf het station van Lich- tenvoorde-Lievelde via een omweg naar het blauw-
grasland van Koolmansdijk. En passant bezoek je een nat heidege- bied en een mooi essen-complex.