Storytrails interactive tours

Crossbill Guides

Hackfort en Vorden

Lengte:
18 km
Startpunt:
Start
Soort:
wandel
Uitgever:

In de omgeving van Vorden staan de landerijen van oude adellijke families schouder aan schouder. Sommige zijn nog steeds ‘in de familie’; andere worden inmiddels beheerd door of in samenspraak met Het Geldersch Landschap of Natuurmonumenten. Twee van de mooiste ervan zijn toegankelijk voor het publiek:
Kasteel Vorden en Landgoed Hackfort. Ze zijn het on-
derwerp van deze route.
Zeker in het voorjaar zijn de beide landgoederen
spectaculair. Hackfort is een van de beste plekken in
de Achterhoek om van de voorjaarsflora te genieten.
Het kasteelbos staat vol met bosanemonen, slanke sleutelbloemen, aronskelken en andere bijzonderhe-
den. Groene en Middelste Bonte spechten roepen je
tegemoet, een ijsvogel schiet voorbij langs de beek,
terwijl later in het jaar de bonte vliegenvangers en
gekraagde roodstaarten de lanen en bosranden bevolken. Kortom, een uitbundige landgoederennatuur.