Storytrails interactive tours

De Sint Willibrorduskerk

Kerk

Adresgegevens

Straat:
Tsjerkestrjitte 11
Postcode en Plaats:
9151 HV Holwerd
 

Deze kerk in Holwerd wordt al in een 11de eeuwse bron genoemd. Maar de bouw van de huidige kerk begon in 1776. De oorspronkelijk losstaande toren, met de opvallend hoge naaldspits (1739), werd toen verbonden met de rest. Onder de toren is nog (deels) het hûnegat (een soort gevangenis) zichtbaar. Net als de grafkelders van de adellijke families Aylva en Hania in de kerk. Tegenover de preekstoel hangt een gedenksteen met Latijnse tekst over inpoldering van de Holwerder polders (1580-1584).