Storytrails interactive tours

Stichting Alde Fryske Tsjerken

V. Greidhoeke (auto)

Lengte:
30 km
Startpunt:
Voor de Mariakerk
Soort:
auto
Uitgever:

Is er een mooier gebied van de Greidhoeke? We kunnen het ons niet voorstellen. Het is er stil, de natuur is afwisselend, de dorpen zijn prachtig. En overal om u heen ziet u kerktorens als bakens in het landschap.
Langs de kerken van:
Baaium
Bears
Blessum
Boksum
Britwert
Jorwert