Storytrails interactive tours

Drenthe Routes Wandelcafé

Park Het DrentsFrieseWold

Lengte:
42 km
Startpunt:
De Bosberg Appelscha
Soort:
fiets
Uitgever:

Het Nationaal Park Drents – Friese Wold is één van de grotere aaneengesloten bosgebieden van Nederland. Maar het gebied bestaat niet alleen uit bomen. Heide, stuifzandgebieden, vennetjes en venen zijn slechts een greep uit de vele landschapskenmerken die je hier tegenkomt.
Er is veel variatie in flora en fauna. Op de natste delen van de heidevelden staan dopheide, veenpluis, het heerlijk geurende gagel, klokjesgentiaan en de lieflijke leliesoort gele beenbreek. Langs de randen van geplagde vennen groeit het vleesetend plantje kleine zonnedauw, dat met zijn kleverige blaadjes kleine insecten vangt.

Op de heide broeden tientallen vogelsoorten, waaronder roodborsttapuit, wulp en boomleeuwerik, maar doordat het gebied ook door bomen wordt begroeid, zijn er ook vele bosvogels te zien. Daarnaast worden weidevogels en moerasvogels door het natte gebied en het type begroeiing ook aangetrokken. Niet alleen vogels leven hier in gezonde populaties. Ook reeën, hazen, konijnen, egels, eekhoorns en muizen hebben het uitstekend naar hun zin. Bijzonder is ook de aanwezigheid van de zeer zeldzame boommarter, die zich graag tussen de rijke loofbossen verschuilt. Andere geduchte jagers die jacht maken op de kleinere zoogdieren zijn vossen, hermelijnen en bunzingen.