Storytrails interactive tours

Gemeente Albrandswaard

Blik op Albrandswaard, een historische wandelroute door Rhoon

Lengte:
7 km
Startpunt:
Dit is het startpunt van de route. Volg de instructies in de app.
Soort:
wandel, fiets
Uitgever:

Deze wandelroute (deel 1 van 3) start in Rhoon en voert ons langs locaties die interessant zijn in cultuurhistorisch opzicht of vanuit het perspectief van de beeldende kunst. Deel 2 en 3 (Poortugaal en Portland) zijn in ontwikkeling en worden bij succes later ontwikkeld en toegevoegd.

Als je deze route wandelt, maak je kennis met een stukje geschiedenis van het dorp Rhoon en een aantal, uit het oogpunt van de beeldende kunst, interessante kunstobjecten zoals beelden en muurschilderingen.

Op elke locatie vind je een QR-code. Als je deze code scant krijg je de informatie over deze plek door middel van een foto’s, tekst, tekeningen, audio of video.
Je kunt de route volgen via de app maar je kunt de objecten onafhankelijk van elkaar bekijken. Niet op alle plekken zijn qr-codes te vinden, alleen daar waar uitgebreide informatie over opgenomen is. Gebruik de app voor de locatie van de objecten in de route en voor meer informatie over het object.

Wat tref je aan in deze route:
De kunstwerken in de routes vertellen het verhaal van de ontwikkeling van de dorpen Rhoon en Poortugaal. De kunst kan een emotie oproepen (want dat is wat kunst vaak doet) of geeft je informatie over de geschiedenis van de dorpen. De vorm of de beeldtaal van de kunstwerken bieden je een ervaring van de plek waar je staat. De plekken waar de kunstwerken staan, zijn bewust gekozen voor deze wandeling. Daarbij is gezocht naar een evenwicht tussen figuratieve en abstracte werken, een- of meerkleurig, behoudend en gedurfd. Bij de uitleg wordt, om het verhaal van een kunstwerk te versterken, soms ook ingegaan op het karakter van de omgeving waarin het staat.

Deze route is ontwikkeld in opdracht van Gemeente Albrandswaard onder leiding van Maatschappelijk Makelaar, Marianne Ploegmakers, Welzijn Albrandswaard in samenwerking met Pieter W. Germeraad en Marleen van Arendonk
Mocht je vragen hebben, stuur dan een e-mail aan info@welzijnalbrandswaard.nl

Bronnen:
Marleen v. Arendonk, Joukje van der Leeuw, Wandelroute Albrandswaard Rhoon
Arie Beukelman, CZN, Rhoonse boerderijen en hun bewoners, uitgegeven met medewerking van Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, Kor van Pelt, Coby Kranenburg, 2014;
Rob Dettingmeijer, Jan Hoogstad Architect, Monografieën van Nederlandse Architecten #12, Uitgeverij 010 Publisher, Januari 1, 1996;
Gemeente Albrandswaard, Gemeentegids 2013-2014, blz.68 projecten, paragraaf Centrumontwikkeling Rhoon;
Jan Hoogstad, Ruimtetijdbeweging, Prolegomena voor de Architectuur, [bundel architectuur filosofische voordrachten], SDU, ’s- Gravenhage , 1990;
Esther Kolpa, Bart Pennings, Pieter Germeraad, ‘Burger’ontwerpvoorstel, groen- & kwaliteitsplan, Centrum Rhoon, 11 september 2012;
Pier van Leeuwen, Anjo Kan, Zaanse beeldenwijzer, sculptuur in de openbare ruimte (1945-2000), Uitg. Quint Amsterdam 2000;
J.W. Regt, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen waard, den Riederwaard en het Land van Putten over de Maas, Uitg. J. Boden 1848;
Ellie Rietveld, Op Rhoon, Een sociale geschiedenis vanaf 1900, ISBN 90-9007347-7/CIP/NUGI 644;
Bas Roodnat, Maria Glandorf; beeld supplement 16, n.a.v. de opdracht voor een monumentaal Ruiterbeeld voor Rhoon, gemeente Albrandswaard, 2001
Ronnie Weessies, Architect Jan Hoogstad (88) overleden, architectenweb.nl, 8 oktober 2018.

Websites:
*Wikipedia,
*simonis-buunk.nl,
*Jantimmer.nl,
*Clemensbriels.nl,
*reliwiki.nl,
*affordance.typepad.com//files/anne-frank.txt
*Architectuur.org.,1999-2023, Jan Hoogstad, 29-06-1930–03–10-2018
* atlascontact.nl/boek/mijn-kleine-waanzin-ebook

Foto’s: Karlijn Goudriaan, Oudheidskamer Albrandswaard, Maria Glandorf
Tekeningen: Pieter W. Germeraad