Storytrails interactive tours

Oranjekanaal Schoonoord

Bezienswaardigheid/monument

Adresgegevens

 

Halverwege de negentiende eeuw was het een enorme onderneming om een kanaal dwars door Drenthe te graven om de turf van Zuidoost-Drenthe richting de Drentsche Hoofdvaart te brengen. De kanaalgravers moesten zich een vaarweg door de Hondsrug banen. Hier bij Schoonoord moesten ze door de Rug van Rolde. De hoge kanaaloevers in het dorp onderstrepen de moeite die het hen gekost heeft om het Oranjekanaal aan te leggen.

Aanleg van het kanaal
De ‘Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij’ begon in 1852 met de aanleg van het Oranjekanaal. De maatschappij kocht veengrond achter Emmen en in het Odoornerveen. In 1854 bereikten de kanaalgravers de plek waar het kanaal de route van Coevorden naar Groningen kruiste. Deze oeroude weg volgde de Rug van Rolde.
Odoornerveen
Een paar kilometer verderop begon de Maatschappij de turf uit het Odoornerveen te spitten. Regelmatig passeerden de hoog opgeladen turfschepen Schoonoord. Toen alle turf uit het Odoornerveen gehaald was, werd het angstig stil het op het kanaal. Voor de turf van Zuidoost-Drenthe bleek het Oranjekanaal een kostbare omweg…