Storytrails interactive tours

Odoornerdennen

Bezienswaardigheid/monument

Adresgegevens

 

Ten noorden van Odoorn liggen de Odoornerdennen. Dit bos bevindt zich op een voormalige zandverstuiving. Indertijd werd het bos door de boeren aangelegd om een eind te maken aan de overlast van het stuifzand op de akkers. Uiteindelijk is hier een mooi, gevarieerd natuurgebied ontstaan. 

Een natuursnelweg
Op tal van plaatsen in dit gebied kan je nog prachtige stukjes heide met grote jeneverbesstruiken vinden. Deze delen van het veld waren vroeger te heuvelachtig om te ontginnen.
Wandelend in het bos zal je zien dat er brede stroken gekapt zijn. Dit is met name bedoeld om het voor dieren eenvoudiger te maken om zich te verplaatsen. Dankzij zo’n ‘natuursnelweg’ komen de dieren gemakkelijker met soortgenoten elders in aanraking.