Storytrails interactive tours

Westerwolde

Slangenborg Sellingen

Lengte:
13 km
Startpunt:
Dorpsstraat Sellingen
Soort:
wandel
Uitgever:

Sellingen is één van de oudste dorpen van Westerwolde. Officieel wordt als 'geboortejaar' 857 aangehouden, maar toen had de eerste priester daar al een voet aan de grond gekregen. Het is een esdorp met brink, welgelegen aan het beekdal van de Ruiten Aa.

De wandeling gaat door een afwisselend gebied met kleine bossen, houtsingels, weiden en akkers en het is vooral aan de onverzettelijkheid van de Sellingers te danken dat we er nu nog van kunnen genieten. Het plan Kikkert had namelijk aan het begin van de zeventiger jaren van de 20ste eeuw voor dit gebied 6000 ha militair oefenterrein in petto. Gelukkig sneuvelde het plan.

Een bijzonder element op deze tocht vormen de rietfilterplassen, een goed Nederlands woord voor helofytenfilter (vanaf punt 9). Er groeien riet, biezen en andere waterplanten, die veel voedingsstoffen uit het water vastleggen en het zo filteren. Het schonere water doet de natuur in het gebied Holle Beetse Vennekampen goed. Veel plantensoorten, juist de bijzondere, verdragen het voedselrijke water uit het Ruiten Aa-kanaal slecht of worden verdrongen door voedselminnende, meer algemene soorten. Het kanaal voert voedselrijk landbouwwater af en, in droge tijden, even voedselrijk water uit Friesland en het IJsselmeer aan. Staatsbosbeheer, de beheerder van dit gebied, stond voor een dilemma: voedselrijk water in het gebied binnenlaten of de sluis dichthouden en de natuur een deel van het jaar laten verdrogen. De rietfilterplassen zijn een (gedeeltelijke) oplossing. Bij de aanleg is een leemwand gemaakt die oeverzwaluwen huisvesting biedt. Ze graven gangen van 50 tot 60 cm diep in de leemwand en maken aan het eind van de gang een veilig nest. Ze scheren met open bek over de plassen; insecten genoeg.

Het nabijgelegen natuurgebied Ter Borg, westelijk van de Ter Apelerstraat (punt 4 en 5) is uitgestrekt en zeer gevarieerd. Tot de zestig vogelsoorten die er broeden behoren buizerd, havik, boomvalk, kuifeend, kuifmees en dodaars.

Het heidegebied bij het gehuchtje Ter Borg is met z'n 60 hectare het grootste van Groningen. Vroeger kende Westerwolde duizenden hectares heide. Staatsbosbeheer neemt speciale maatregelen om de vergrassing van de heide tegen te gaan. Zure regen is in dit opzicht een tegenstander die nooit moe wordt.