Storytrails app
Storytrails app
Storytrails interactive tours

Maria Lichtmis

Lengte:
15 km
Startpunt:
Er kan worden gestart bij alle vier de kerken
Soort:
wandel
Uitgever:

Op 2 februari is het Maria Lichtmis. Dit was één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen (de andere dag was 11 november, Sint-Maarten). In de loop der eeuwen werd het traditie om op deze dag pannenkoeken te bakken.

De plaatselijke commissies van de kerken uit Eenum, Zeerijp, ’t Zandt en Leermens hebben het plan opgevat om deze oude traditie nieuw leven in te blazen en op deze dag de mooie kerken uit onze vier dorpen onder uw aandacht te brengen. Daarom kunt u jaarlijks in alle vier kerken activiteiten als exposities, muziek en zang beleven om en nabij 2 februari en een wandeltocht maken om ze allemaal te bezoeken.
Natuurlijk zijn er die dag pannenkoeken, maar ook is er soep koffie etc. in de kerken verkrijgbaar.

Naast deze Maria Lichtmis wandelroute is ook fietsvariant samengesteld. De wandelroute en fietsroute zijn dusdanig ingericht dat wandelaars en fietsers elkaar niet hinderen.

Natuurlijk hoeft u niet te wachten tot februari en kunt u de route, weliswaar zonder pannenkoeken en gezang, op ieder moment van het jaar beleven.

Marie-Lichtmis had natuurlijk in origine een andere oorsprong als hierboven beschreven. Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje wordt opgedragen aan God.

Volg het bij de stichting Groninger Kerken: https://www.groningerkerken.nl/nl/nieuws