Storytrails interactive tours

Westerwolde

Lutjeloo Blijham

Lengte:
7 km
Startpunt:
Versche Dijk Blijham
Soort:
wandel
Uitgever:

Door bodemdaling, zeespiegelrijzing en grotere regenhoeveelheden in de winter kan Groningen het overtollige water soms niet op tijd lozen op wad en Dollard.
De rivieren in Westerwolde hadden ook in de negentiende eeuw al te kampen met een te groot wateraanbod. Nu zorgen de kanalen voor een snelle waterafvoer. Toch mag ook nu de
Westerwoldse Aa hier en daar buiten zijn oevers treden. Lopend over het maaipad (punt 13) langs de rivier stuit u op een verlaging in de kade. Bij deze ‘overlaat’ kan het water het
boezemgebied aan uw linkerhand instromen, tot aan de oude winterkade, die een paar honderd meter westelijker ligt. Ook de westelijke kade heeft zo’n inlaat, waardoor het natuurgebied De
Gaast periodiek onderloopt. Ook het rietgebied ten noorden van de Oude Loop (bij punt 14 ziet u aan de overkant van het water de Oude Loop en de Westerwoldse Aa samenkomen) is
boezemgebied, eigendom van het Waterschap Hunze en Aa's. Voor de natuur is dat goed, zolang het in het najaar of de winter gebeurt. Vogels broeden dan
niet (het bijzondere paapje en de sprinkhaanrietzanger zijn er vaste gasten), de grauwe kiekendief zoekt een droger gebied op, talloze eenden, smienten, ganzen en zwanen genieten
van het vele water en de runderen die het gebied begrazen staan op stal of grazen elders. Voor de flora kan een periodieke overstroming evenmin kwaad. In De Gaast groeien onder meer tweerijige zegge, dotters en echte koekoeksbloemen.