Storytrails interactive tours

Crossbill Guides

Empese en Tondense Heide

Lengte:
4 km
Startpunt:
Parkeerplaats Hallseweg
Soort:
wandel
Uitgever:

Zo’n anderhalve eeuw geleden was de Veluweflank tussen Brummen en Eerbeek één groot, nat gebied, doorregen met beken en bronnetjes waaruit ijzerrijk kwelwater omhoogkwam. Op zandige plekken was er natte heide en elders lagen hooilanden die dankzij het opwellende grondwater een prachtige flora hadden – de blauwgraslanden.
Veel hiervan is verdwenen, maar de Empese en Tondese Heide is nog een relict van deze rijke natuur. In 2012 heeft beheerder Natuurmonumenten forse herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook is er een wandelroute aangelegd waarop je de bijzondere flora en fauna kunt ontdekken.