Storytrails interactive tours

Westerwolde

De Giezelbaarg Onstwedde - Ter Wupping - Veele

Lengte:
15 km
Startpunt:
Ter Wuppingweg Onstwedde
Soort:
wandel
Uitgever:

Het eerste deel van de Giezelbaargroute loopt langs het Mussel Aa Kanaal, dat begin 1900 gegraven werd, samen met het Ruiten Aa Kanaal en het Boelo Tijdenskanaal. Doordat op grote schaal veen werd afgegraven ontstond er wateroverlast in geheel Westerwolde. De Mussel Aa en de Ruiten Aa konden het water niet voldoende afvoeren mede door het feit dat er een hoogteverschil was tussen Ter Apel en Nieuweschans van 12 meter. Boelo Tijdens was de grote iniatiefnemer van de kanalisatie van Westerwolde.

Aan de linkerhand ligt Sterenborg. De erve Sterenborg duikt voor het eerst op in het Hoenderregister van 1568. Nu ruim 400 jaar later, woont op deze plek nog steeds de familie Sterenborg. Ter Wupping ontleent zijn naam aan een wip op wippinge, een ouderwetse kraan voor het laden en lossen van schepen. Het Oosterholtsdiep was in die tijd bevaarbaar.

Van Veele is het Gildeboek van 1808 bewaard gebleven. Hierin staan de rechten en plichten beschreven van de bewoners. De midwinterhoornblazers van Veele organiseren jaarlijks de Midwinterhoornwandeling die begint en eindigt bij de boerderij van Joling op nummer 19.

De Giezelbaarg lijkt een grafheuvel maar is een zandheuvel uit de laatste ijstijd. Tot 1803 was het de plek waar de vonnissen ten uitvoer werden gebracht, die eerder in de Burcht in Wedde waren uitgesproken. Aan het einde van de 16de eeuw zijn 22 mannen en vrouwen omgebracht op beschuldiging van hekserij. In Wessinghuizen staat het Marketeken, de skyline van Wessinghuizen, enerzijds een herkenningsteken en anderzijds een ontmoetingsplaats.

In het gebied rondom de Ruige Berg in Ter Wupping zijn diverse rivierduinen te zien, die stammen uit de laatste ijstijd. Toen snel stromende rivieren en beken daar zand en stenen meesleurden en opstuwden. De Ruige Berg zelf is daar een prachtig voorbeeld van.

De naam van de puinlaan die U oversteekt om terug te keren naar het beginpunt is Molenpaal. De molen, die hier heeft gestaan, is rond 1855 verplaatst naar het begin van de Ter Wuppingerweg. In 1954 heeft de molen zodanig veel stormschade opgelopen, dat tot sloop is overgegaan.