Storytrails interactive tours

Oud Botnia, ter plaatse van het stadhuis

Bezienswaardigheid/monument

Adresgegevens

 

Noomen: "Dit huis, dat ik gemakshalve Oud-Botnia noem, wordt in 1536 als her Julius huys en in 1538 als her Juus olde huuys aangeduid, dit in tegenstelling tot het er tegenover gelegen heer Juus ny huuys, oftwel Groot-Botniahuis. Heer Juw of Julius was Juw van Botnia, ridder. Bij de verkoop van dit huis in 1550 aan de stad, die het als stadhuis in gebruik nam en er in 1598 het huidige stadhuis liet bouwen, werd vermeld dat het op grond van Feicke van Botnia stond."
"Bij de verkoop van 1550 werd het Oud-Botniahuis als volgt omschreven: een hoeckhuys dair eenen Jacob Woutersz goudtsmidt inne woont mitten schuyr ende 't browhuys ende den gehelen ledige plaetz op 't zuyd van voorz. huys sampt de put myt 't radt ende ketten sulcx als dair toe behoort, ... op Fecke van Botnya landt, wij Hero ende juffrow Anna selfs op 't zuyd, de voorz. Brolbrugge op 't noordt. In 1561 werd door de stad nog een aangrenzend pand bijgekocht. Door de afbraak ten bate van het nieuwe raadhuis, is het niet bekend hoe het Oud-Botniahuis er uit heeft gezien. De kaart van Braun en Hogenberg van 1580 geeft weinig aanknopingspunten; het huis lijkt een dwarshuis, met de lange zijde naar het oosten. De Robleskaart van rond 1572 is duidelijker. Inderdaad is het huis een dwarshuis met topgevels, gericht op het oosten. De dakbedekking lijkt van stro, maar die interpretatie lijkt weinig waarschijnlijk. Op de noordzijde van het dak stond een klein torentje met een hoge spits."